Chakra-armband

Ordet chakra är sanskrit och betyder "livsenergihjul". Inom yogatraditionen anses det att vi har sju sådana hjul eller chakran i vår andliga kropp som flödar av energi. Dessa är: rotchakrat, sacralchakrat, solarplexuschakrat, hjärtchakrat, halschakrat, tredjeögatchakrat och kronchakrat. Det är viktigt att det är balans mellan dessa vilket kan uppnås med yogaövningar, speciella chakrameditationer, healing med kristaller eller genom att bära chakrasmycken. Varje chakra representeras av en speciell färg, därav de sju olika stenarna i armbanden.